بدینوسیله به طلاع می رساند یکی از سرورهای داده نگار با سرور جدیدی جایگزین شده که از قابلیت ها و سرعت بیشتری به نسبت قبل برخوردار است . بنابر این احتمال اختلال در بعضی از سرویس ها تا 24 ساعت آینده می باشد.

با تشکر از صبر و شکیبایی مشتریان گرامیMonday, May 9, 2011

« برگشت