در پی نوسان نرخ دلار در بازار و وابسته بودن سرویس های این وب سایت به نرخ دلار به ناچار من بعد کلیه نرخ ها بصورت دلار ثبت و محاسبه خواهند شد. اما نمایش آنها برای مشتریان بصورت ریال خواهد بود و بدیهی است که مشتریان مبالغ را در ایران بصورت ریال پرداخت خواهند کرد.

از این رو نمایش بهای دامین های .ir متاثر از نرخ مذکور و بدلیل اینکه مکانیسمی برای درج قیمت ها با دو ارز متفاوت وجود ندارد لذا آنها نیز بصورت دلار محاسبه خواهند شد. هر چند سعی ما بر آن است که پائین ترین قیمت را برای آنها اعلام کنیم

از شما مشتریان گرامی نیز از اینکه شرایط ما را در نظر خواهید گرفت کمال تشکر و امتنان را داریم.

 Wednesday, January 2, 2013

« برگشت