مورد توجه خریداران گرامی و مشتریان قبلی:

نظر به درخواست قبلی مشتریان در خصوص تامین امکان راه اندازی سایت سازها مبتنی بر MySQL بدینوسیله به اطلاع می رساند درحال حاضر کلیه پلن ها از امکان این پایگاه داده بهره مند هستند و نیازی به پرداخت اضافی بابت خرید آن برای پلن هایی که فاقد آن بودند ندارد.Friday, December 24, 2010

« برگشت