May 9th ارتقاء یکی از سرورهای داده نگار به مشخصاتی بالاتر

بدینوسیله به طلاع می رساند یکی از سرورهای داده نگار با سرور جدیدی جایگزین شده که از قابلیت ها و سرعت بیشتری به نسبت قبل برخوردار است . بنابر این احتمال اختلال در بعضی از سرویس ها تا 24 ساعت آینده ... بیشتر »