Jan 22nd افزایش قیمت سرویس ها

متاسفانه بدلیل افزایش قیمت دلار ما مجبور شدیم قیمت سرویس ها را افزایش دهیم. این افزایش قیمت بگونه ای بوده تا ضمن جلب رضایت مشتریان ما نیز متضرر نشویم. لذا به محض کاهش قیمت ما نیز کاهش قیمت ... بیشتر »