مقالات

 نحوه انتقال دامنه های .ir به داده نگار

طبق قوانین ثبت دامنه های .ir یعنی nic.ir برای انتقال دامنه لازم است صاحب امتیاز دامنه pin دامنه...